Jag går inte ihop med kollektivtraffiken! Jag har denna gång lyckats sätta mig på fel buss och åker nu åt motsatt riktning. Känner mig hopplös just nu.